Destek - Kodsan
HVAC ekipmanı üretiminde 40 yıllık deneyim

Google Haritalar’ı kullanan web sitesi kullanıcıları, Google Haritalar/Google Earth Ek Hizmet Şartlarına (Google Gizlilik Politikası dahil) tabidir.

Sıkça Sorulan Sorular
Su Isıtıcılar ve Buffer Tanklar

Daire Giriş İstasyonu

Bu ürün nedir?
Bu ürün daire giriş istasyonudur. Daire giriş istasyonu, aşağıdaki resimden de görüleceği gibi merkezi sistemle ısıtılan binalarda, merkezi sistem ile konut arasında bir ısı transfer arayüzü oluşturarak sıcak su üretimin ve ısınmayı kontrollü ve ölçülebilir şekilde yapabilen, şaftlara veya daire girişlerine montajlanan ekipmandır.
Daire giriş istasyonu nasıl çalışır?
Daire giriş istasyonu, konutlarda kullanım sıcak su ihtiyacını karşılamakla birlikte ve mahal ısıtma işlevini ölçülebilir ve kontrol edilebilir şekilde yerine getirmek amacıyla üretilmiş ısı transfer üniteleridir. Ürün içinde, filtre, vana ve göstergeleri ile birlikte kullanım sıcak su ihtiyacına göre seçilmiş plakalı eşanjör ve su sıcaklığını kontrol eden termostatik debi kontrol vanasından oluşan sıcak su hazırlama merkezi bulunmaktadır. Sıcak su tüketimi başladığında, eşanjör üzerinden gerektiği kadar merkezi sistem sıcak suyunun geçmesi sağlanarak yeterli miktarda sıcak su kullanıma verilir. Sıcak su tüketimi durduğunda ise termostatik vana merkezi sistemden gelen sıcak suyu keserek kullanım sıcak su üretimini durdurur. Daire giriş istasyonunun diğer bir işlevi de ihtiyaca göre mahal ısıtma işlevini yerine getirmesidir. İstasyon yerden veya radyatörle ısıtma amacına uygun olarak kapalı ve/veya açık devre olarak tasarlanmaktadır. Isıtma devresi gerekirse oda termostatlarına bağlanan sirkülasyon pompası, termostatik debi kontrol vanası ile birlikte, genleşme tankı, emniyet ventili, filtre ve göstergelerden oluşmaktadır. Sistem, yerden ısıtma veya radyatörle ısıtma tesisatına, konutun istenen sıcaklığa kadar ısıtılması için gerekli komutları otomatik olarak vermektedir. DGİ içine konulacak Isı ölçer ve soğuk su debisi ölçer ile sistemin enerji kullanımı takip edilebilir.
Daire giriş istasyonunun farklı isimlendirmeleri var mı?
Farklı isimlendirmeler bulunmaktadır. Türkçe isimlendirmeler olarak Daire Giriş İstasyonu (DGİ) ile birlikte Kat İstasyonu da kullanılmaktadır. İngilizce olarak da Flat Station, Heat Interface Unit(HIU), Heating Sub-station isimlendirmeleri de kullanılmaktadır.
Daire giriş istasyonların kapasiteleri nedir?
Daire giriş istasyonlarının kapasiteleri merkez kazan dairesinde gelen su debisi ve sıcaklığına bağlıdır. Örneğin aynı daire giriş istasyonundan 10/45°C sıcaklıklarında kullanım sıcak suyu kapasiteleri aşağıda verildiği gibi değişkenlik gösterir; 60°C merkezi sistem sıcaklığında 18l/da(44kW) 70°C merkezi sistem sıcaklığında 24l/da(58kW) 80°C merkezi sistem sıcaklığında 28l/da(68kW) Mahal ısıtma sisteminde de benzeri farklılıklar görülmektedir. Yerden ısıtma uygulamalarında 15 kW’ye radyatörlü ısıtma uygulamalarında ise 28kW’a kadar kapasitelere ulaşılmaktadır.
Kodsan’ın ürettiği daire giriş istasyonu kaç model ve tip dir?
Ana olarak termostatik (T) ve elektronik(E) kontrollü olarak iki modele ayrılmaktadır. Her model için; Sıcak su KODSAN KFS711 modeli Eşanjörsüz ısıtma KODSAN KFS712 modeli Eşanjörlü ısıtma KODSAN KFS713 modeli Sıcak su + Eşanjörsüz ısıtma KODSAN KFS721 modeli Sıcak su + Eşanjörlü ısıtma KODSAN KFS722 modeli
Daire giriş istasyonu seçimini nasıl yapıyorsunuz?
Öncelikle yetkili teknik elemanlarımız teknik talepleri ve şartnameyi inceleyip, ürün seçimini yapıyor ve ürüne tip ve modeline göre fiyatlandırma yapılıyor.
Isıtma devresinin eşanjörlü olup olmayacağını nasıl belirliyorsunuz?
Daire giriş istasyonunun bağlanacağı ısıtma sisteminin tasarımı (hangi basınca kadar çalışacağı, sıcaklık dayanımı ve kapasitesi) firmamızın sorumluluğu ve kapsamı dışındadır. Ancak tesisat tecrübelerimizden aşağıdaki öneriyi yapmaktayız; a) İstasyon manometresinde okunan basıncın (statik+çalışma basıncı) 2,5 bar’ dan küçük olması halinde tek eşanjörlü model (KFS721) kullanılabilir. b) Mahal ısıtma devresi girişinde manometrede okunan basıncın (statik+çalışma basıncı) 2,5 bar’dan büyük ise veya süreç içinde yerden ısıtma, radyatörler, tesisat boruları, rakorlar ve fittingsler de su kaçağı olasılığı da göz önüne alındığında çift eşanjörlü model (KFS722) kullanılmalıdır.
Daire giriş istasyonu uygulamasında kullanıcıların sorumlulukları nedir?
Kullanıcı, daire giriş istasyonunun hem sıcak su üretimi hem de mahal ısıtma için istenen kapasitede çalışabilmesi için gerekli, sıcak su sıcaklık, debi ve basınçlarını sağlamakla sorumludur.
Ürününüzde sıcak su ve ısıtma yükleri arası denge nasıl kurulmaktadır?
Kodsan Daire Giriş İstasyonunda, merkezi sisteme getirilen ısı ve hidrolik sirkülasyon debi yükünü en aza indirmek amacıyla sıcak su ve ısıtma devreleri arasında hidrolik dengelemeyi sağlayacak, projeye özel debi dengeleme elemanı kullanılmaktadır.
Kullanım sıcak suyu sıcaklığını ayarlayabilir miyim?
Kullanıma giden sıcak suyun sıcaklığını, kullanım sıcak suyu devresi termostatik sıcaklık ayar vanasından ayarlanabilir.
Isıtma modunda su sıcaklığını ayarlayabilir miyim?
Isıtma devresine giden sıcak suyun sıcaklığını, ısıtma devresi termostatik sıcaklık ayar vanasından ayarlanabilir. Tek eşanjörlü radyatör ısıtmalı ürünlerde radyatör gidiş sıcaklığı kontrolu yapılmamaktadır.
Mahal ısıtma devresine (Yerden ısıtma veya radyatör) nasıl su dolduracağım?
Tek eşanjörlü model ısıtma devresi, merkezi ısıtma sistemi devresine doğrudan bağlı olduğu için, ısıtma devresi doldurmak için ayrı bir işleme gerek yoktur. Mahal ısıtmanın eşanjörlü olduğu model de ise kapalı ısıtma devresini doldurmak için soğuk su devresinden vanalı bir doldurma hattı ile bağlantısı bulunmaktadır. Kapalı devre üstünde bulunan basınç göstergesi ile de sistem basıncı takip edilmektedir.
Çift eşanjörlü sistemde kapalı ısıtma devresi basıncı ne olmalıdır?
Kapalı ısıtma devresini basıncı soğuk durumda ve sirkülasyon pompası çalışmaz iken 1,5bar olmalıdır.
Kapalı mahal ısıtma devresinde ısınmaya bağlı genleşmeyi almak için ne yapılıyor?
Genleşmeyi almak için ürün kapasitesine bağlı olarak membranlı genleşme tankı kullanılmaktadır. Genleşme tankını gaz basıncı, herhangi bir sorun görülmese bile sene de bir kontrol edilerek 1,5-2,0 bar olması sağlanmalıdır.
Ürün içinde tüketilen enerji nasıl ölçülebilmektedir?
Apartmanlardaki daire giriş istasyonların ölçülen enerji miktarları ve soğuk su debilerinin okuma işlemleri için gerekli kalorimetre ve soğuk su sayacı ürünler, istasyon ile birlikte montajlı verilebilmektedir. Kalorimetrede M Bus – wMBus, soğuk su sayacında ise M Bus – wMBus – Pulse Out seçenekleri mevcuttur. Bu konuda detaylı bilgiyi teknik grubumuzdan alabilirsiniz. Bu ürünleri kendilerinin temin edeceğini beyan eden kullanıcılarımız için de sadece takılacakları yerler boş bırakılarak da imalat yapılabilmektedir.
Ürünleriniz Oda termostatına bağlanabilir mi?
Ürünlerimizin çift eşanjörlü modellerinde, ısıtma sirkülasyon pompası oda termostatına bağlanabilir.
Kodsan daire Giriş istasyonlarının primer ve sekonder devrelerin dayanım basınçları nedir?
Ürün devrelerinin nominal basınçları standart olarak, Primer(kazan) devre PN10 / PN16 Sekonder KSS devresi PN10 Sekonder ısıtma devresi PN10
Sistemde kullanılan suyun daire giriş istasyonunun primer ve sekonder devrelerine bağlı olarak bir kimyasal kısıtlaması var mıdır?
Aşağıda özet halinde sınır değerleri verilen ve özellikleri T.C.Sağlık Bakanlığı,İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe (07/03/2013-28580 sayılı yönetmelik) uygun olan sular kullanılabilir. Özetle, korozyon hasarlarının en aza indirilmesi için, kullanım suyu kimyasal özellikleri aşağıda verilen tablodaki sınır değerleri içinde bulunmalıdır.
( 1 Fransız sertliği(°F) ► 10 CaCO3 (ppm) )
Genel olarak Daire giriş istasyonlarında şehir şebekesi sularının kullanılması uygun görülmektedir. Ancak artezyen , kuyu vb. diğer sular, analizleri yapılıp yukarıdaki tabloya uygunluğu görülmediği sürece kullanılamaz.
Konutların ortak sistemlerinin devreye alınması esnasında uygulanacak flushing olarak da isimlendirilen boru yıkama işleminde kullanılan sıvının Daire Giriş İstasyonuna girmesi sorun yaratır mı?
Yıkama sıvısı kesinlikle ürün içine girmemelidir. Bunun için, a) Varsa DGİ girişindeki by-pass siteminde sıvının ürüne girmeden sirküle etmesi sağlanmalıdır. b) By-pass sistemi yok ise istasyonlar, yıkama işlemi öncesi tesisattan ayrılmalı ve yıkama işlemi tamamen bittikten sonra tekrar bağlanmalıdır. Bu garanti ön şartıdır. Bundan dolayı, eğer sistemde yıkama işlemi yapılacak ise daire Giriş İstasyonlarının yıkama by-pass setli siparişi tavsiye edilir.
Ürünlerinizin servis ve bakım ihtiyacı var mıdır?
Her çalışan ürün de olduğu gibi Kodsan Daire Giriş İstasyonlarının yılda bir kez kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgiyi Teknik Servis Bölümümüzden alabilirsiniz.
Daire giriş istasyonunun montajı nasıl yapılır?
Daire Giriş istasyonu, konutlarda kat koridorlarına kapaklı olarak, apartmanların ilgili dairelerin yakınlarında olmak şartı ile
havalandırma bacalarına veya nadirde olsa daire girişlerine monte edilerek, şemada gösterilen tesisatlara bağlanmalıdır. DGİ siparişinde, mekanik tesisat sorumlusu, konut tesisat projelendirmesini yaparak, DGİ tesisat bağlantı yer ve konumlarını belirlemek ve siparişte KODSAN’a bildirmek zorundadır.
Vanalardan itibaren(dahil) tesisat bağlantı sorumluluğu mekanik tesisat sorumlusuna aittir. Tüm DGI dışı sıcak tesisat, min. 9mm kalınlığında EKK malzemesi ile ısı kayıplarına karşı tekniğine uygun yalıtılmalıdır. Detaylı montaj kılavuzu için Kodsan teknik servisine başvurunuz.
Nakliye sırasındaki titreşimlerden dolayı tüm tesisat bağlantıları, elektrikli kelepçe ve vida bağlantıları kontrol edilmeli ve sisteme su eklenmeden önce sıkılmalıdır. Sisteme su eklendikten ve sistem çalıştırıldıktan sonra, TÜM bağlantıları yeniden sıkın. Montaj, çalıştırma ve bakım işlemleri sadece yetkili ve uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
Daire giriş istasyonlarında genel olarak sorunlar nedir ve nasıl giderilir?
Çalışma aksaklıkları durumunda, sorun giderme işleminden önce aşağıdaki temel özellikler kontrol edilmelidir:
 • Daire istasyonu elektriğe bağlı mıdır?
 • Merkezi Isıtma besleme borusundaki filtre temiz midir?
 • Merkezi Isıtma sıcaklığı, DGI’nin tasarım sıcaklığına uygun mudur? DGI’nin siparişi 80°C merkezi sistem sıcaklığına için verildi ise, ancak sistem 65°C’de çalıştırılıyor ise, DGI’den istenen kapasite alınamaz.
 • DGI girişndeki merkezi sistem sıcaksu debisi ve dinamik sirkülasyon basıncı DGI’nin tariflenen kapasitesi için gereli debi ve basınca eşit veya daha yüksek olmalıdır;
 • Merkezi sistem basınç göstergesini kontrol edin.
Daire giriş istasyonundan yeterli sıcaksu alamıyorum. Ne yapmam gerekir?
Sorun Muhtemel neden Çözüm
Kullanım sıcak suyu çok az veya yok. Besleme veya dönüş hattındaki filtre tıkalı. Filtreleri temizleyin.
Termostatik kontrol vanasında yanlış ayar. Vana ayarını kontrol ediniz.
Termostatik kontrol vanası arızalı Kontrol ediniz-Değiştiriniz.
Arızalı termostatik vana hissedicisi Kontrol edininiz-Değiştirin
Arızalı çek valf. Temizleyin-Değiştirin
Kireçlenmiş plakalı sıcaksu eşanjörü Değiştirin-Temizleyin
Sıcak kullanım suyu sirkülasyon pompası arızalı veya çok düşük ayarda. Sirkülasyon pompasını kontrol edin.
Musluk sıcaklığı çok yüksek. Termostatik vana çok yüksek seviyeye ayarlanmıştır. Kontrol edin-Ayarlayın.
Sıcak su tüketimi başladığında sıcaklık düşüyor. Plakalı ısı eşanjöründe kireçlenme. Değiştirin-Temizleyin.
Daire istasyonunun tasarlandığından daha yüksek kullanım suyu akışı. Sıcak su tüketim debisini düşürün.
Termostatik kontrol vanası kapanmıyor Merkezi ısıtma besleme sıcaklığı ile kullanım suyu ayar noktası arasındaki sıcaklık farkı çok düşük. Ayar noktası sıcaklığını düşürün veya Bölgesel Isıtma besleme sıcaklığını yükseltin.
Daire giriş istasyonundan yeterli sıcaksu alamıyorum. Ne yapmam gerekir?
Sorun Muhtemel neden Çözüm
Isıtma çok az veya yok. Isıtma devresindeki (yerden ısıtma-radyatör) filtre tıkalı. Filtreleri temizleyin.
Merkezi Isıtma devresindeki ısı sayacındaki filtre tıkalı. Filtreleri temizleyin
Arızalı veya yanlış ayarlanmış fark basınç kontrol vanası Fark basınç kontrol vanasının çalışmasını kontrol edin; gerekirse vana yuvasını temizleyin.
Termostat sensörü arızalı veya vana yuvasında kir var. Termostatın çalışmasını kontrol edin. Gerekirse vana yuvasını temizleyin.
Pompa çalışmıyor. Pompanın güç aldığını ve döndüğünü kontrol edin. Pompa gövdesinde sıkışmış hava olup olmadığını kontrol edin. Pompa kılavuzuna bakınız.
Pompa, düşük devre ayarlı. Pompayı yüksek hıza ayarlayın.
Isıtma devresinde kapalı devre su basıncı düşük. Sisteme su doldurun ve gerekiyorsa genleşme tankının çalışmasını kontrol edin.
Sistemde hava cepleri. Tesisatın havasını iyice boşaltın.
Arızalı radyatör vanaları. Kontrol edin-Değiştirin.
Yanlış ayarlanan dengeleme vanalarından veya dengeleme vanası olmamasından dolayı düzensiz ısı dağılımı. Dengeleme vanalarını ayarlayın/takın.
Tesisat boru çapı çok küçük veya veya branşman borusu çok uzun. Boru boyutlarını kontrol edin.
Düzensiz ısı dağılımı. Sistemde hava cepleri. Tesisatın havasını iyice boşaltın
Merkezi sistem ısıtma besleme sıcaklığı çok yüksek. Termostat veya otomatik kontrollerde yanlış ayar. Otomatik kontrolleri ayarlayın, otomatik kontrollerin talimatlarına bakınız.
Arızalı kontrolör. Kontrolör, talimatlara göre olması gereken şekilde tepki vermiyor. Otomatik kontrollerin üreticisini arayın veya regülatörü değiştirin.
Otomatik termostatta arızalı sensör. Termostatı veya sadece sensörü değiştirin.
Merkezi sistem ısıtma besleme sıcaklığı çok düşük. Filtre tıkalı Filtreyi temizleyin
Var ise Dış Sıcaklık kontrol cihazı arızası veya hatalı dış sıcaklık sensör yeri. Otomatik kontrol firmasını arayın
Ürün bileşenleri ile yedek parçayı nereden temin edebilirim?
Ürünümüz içinde kullanılan malzeme ve ekipmanları Kodsan teknik servisinden tedarik edilmesi gerekmektedir. Kodsan bilgisi olmadan yapılan parça değişikliğinden KODSAN’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Sıcak su tüketimi amaçlı olarak Daire Giriş İstasyonu mu yoksa boylerli sistem mi daha uygundur?
İhtiyaca ve tekniğine uygun projelendirmesi yapılmış, monte edilmiş ve çalıştırılan her iki sistem de talepleri sağlıklı olarak karşılayabilir. Her iki sisteminde yatırımcı ve tüketici olmak üzere farklı açılardan bakıldığında birbirine göre olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. İlk yatırım masrafları ve ödeme şeklindeki giderler, tüm sistemin tamir, bakım, yedek parça ve servis ihtiyaçları, ısı kayıpları, elektrik enerjisi tüketimi yıllık enerji maliyetleri değişimi vb. etkenler dikkate alınarak yapılacak ekonomik fizibilite çalışması sonuçları, bu soruya daha doğru yanıt verilmesini sağlayacaktır.

Aradığınızı bulamadınız mı? Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri İlişkileri Formu Bize Ulaşın

Müşteri İlişkileri Formu

Bizimle iletişime geçmek için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Müşteri temsilcimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

  Reset

  Kodsan haber bültenlerine kaydolduğunuzda, Kodsan A.Ş’den ve tercih ettiğiniz en yakın Kodsan şirketinden, e-posta yoluyla etkinliklerle ilgili haberleri ve bilgileri almayı kabul edersiniz.

  Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

  Kişisel bilgileri, mevzuatı ve daha fazlasını nasıl ele aldığımızı açıkladığımız Gizlilik Politikamızda → daha fazlasını okuyun.

  İletişime Geçin!

  Fikir almak, bir proje başlatmak ya da sadece tanışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   

  İletişim Kur

  İndirilebilir Katalog

  Şirketimiz ve yeteneklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için kataloğumuzu indirebilirsiniz.